programPROGRAM ELF22
Program Konferencji E-Learning Fusion
Time
SESJA PLENARNA
8:15 - 9:00
Rejestracja uczestników Konferencji
9:00 - 9:15
Od kilkunastu lat obserwuję, ale również aktywnie uczestniczę w rozwoju form i formatów uczenia się w polskich i światowych globalnych korporacjach. Ostatnie lata a może nawet miesiące to już nie tylko rozwój nowych kierunków, a wręcz rewolucyjne – transformacyjne podejście do tego, jak ludzie się uczą (...)
9:15 - 9:35
Kultura organizacyjna wynika ze sposobu wykonywania działań przez pracowników. W jaki sposób możemy przejść od kultury organizacyjnej “wykonywania czynności” do kultury skoncentrowanej na codziennym, skutecznym uczeniu się? (...)
9:35 - 9:55
Tempo zmian, jakie zachodzą w otaczającym nas świecie wymusza, abyśmy ciągle oduczali się i uczyli na nowo, aktualizowali swoje kompetencje i poszerzali zakres naszej specjalizacji. (...)
9:55 - 10:10
Rozwój pracowników jest wpisany w rolę HR i z dumą, pasją i determinacją ją wypełniamy. Szkolimy wszystkich: liderów, handlowców, obsługę klienta, IT, naprawdę wszystkich. (...)
10:10 - 10:35
Przerwa kawowa/ Wystąpienia EXPO (więcej informacji w zakładce EXPO)
10:35 - 10:55
Czy walczysz o budżet na wdrożenie technologii służących szkoleniom ? A może masz już technologię, ale wciąż nie przynosi ona oczekiwanych korzyści? Czy twoje rozwiązania technologiczne są skuteczne, ale chciałbyś się dowiedzieć, jak uzyskać dzięki nim jeszcze więcej korzyści? Wróć do zrozumienia prawdziwego “DNA nauczania” i sięgnij do neuronauki, aby znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania.

Stella Collins
Chief Learning Officer and Co-Founder, Stellar Labs, autorka książki “Neuroscience for Learning and Development”

10:55 - 11:15
Osoby, które dopiero rozpoczynają swoje działania w zakresie szkoleń zdalnych mogą być zaskoczone, że eksperci już od jakiegoś czasu zastanawiają się nad tym, czy technologia jest częścią nauki. Czy już się czegoś nauczyliśmy? (...)

Leonard Houx
Director of Learning Design w Cambridge Education Group, autor artykułów o zdalnym uczeniu się dla Financial Times, Times Higher Ed i Guardian

11:15 - 11:35
Tak jak współcześni konsumenci oczekują dobrego User eXperience od sprzętu i aplikacji, z których korzystają, tak dzisiejszy uczący się oczekują dobrego Learner eXperience. (...)

Ger Driesen
„Holenderski łapacz trendów L&D”, Training Innovation Leader

11:35 - 11:55
AI w ostatniej dekadzie cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno sektora badawczego, jak i biznesu. Jest szeroko i często przedstawiana jako rozwiązanie wielu problemów edukacyjnych. (...)

Manolis Mavrikis
Professor, UCL Knowledge Lab

12:15 - 12:40
Przerwa kawowa/ Wystąpienia EXPO (więcej informacji w zakładce EXPO)
Time
Strategia i kontent, praktyka i doświadczenie
Time
Technologie Szkoleniowe
13:40 - 14:35
Lunch / Wystąpienia EXPO (więcej informacji w zakładce EXPO)
15:30 - 16:00
Przerwa kawowa
Time
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
Dzień 2
Time
SESJA TEMATYCZNA: PRAKTYKA I DOŚWIADCZENIE
09:10 - 09:20
11:00 - 11:20
Przerwa kawowa
13:00 - 14:00
Przerwa obiadowa
Time
SESJA TEMATYCZNA: STRATEGIA I KONTENT
14:00 - 14:05
15:05
Zakończenie drugiego dnia Konferencji
Legenda:
PL
- wystąpienie w polskiej wersji językowej
EN
- wystąpienie w angielskiej wersji językowej
line that separates content
Ważna informacja: Program Konferencji jest w trakcie modyfikacji, w związku z tym prelegenci, godziny, czas trwania i kolejność poszczególnych sesji mogą ulec zmianie.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Programie.

Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Stay updated!

Stay in touch with us.

The controller of personal data is Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Personal data is processed for the purpose of sending the newsletter. The subjects of the processed data are entitled to request the data controller to provide access to their personal information in order to rectify, delete or restrict that information, and to transfer the information or file a complaint with the Polish supervisory authority or the supervisory authority of any other European Union member state.
Read all.

I consent to the processing of my personal data by Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa for the purpose of sending the newsletter. Before expressing this consent, I was advised that my consent may be withdrawn at any time, and the withdrawal of consent does not affect the legality of the processing based on consent expressed prior to its withdrawal.

By clicking “Sign up,” you agree to the processing of personal data.