Harold Jarche

Partner, Internet Time Alliance

BIO

Międzynarodowy Speaker, Konsultant ds. nauki w miejscu pracy oraz Opanowania wiedzy osobistej, autor serii e-booków „The Perpetual Beta Series”. Harold Jarche współpracuje z osobami, organizacjami i osobami wpływającymi na politykę publiczną, aby opracować praktyczne sposoby poprawy współpracy, dzielenia się wiedzą i tworzenia sensu. Harold został opisany jako „zagorzały wywrotowiec wobec modeli zarządzania i edukacji z ubiegłego wieku”. Klienci cenią Harolda za jego bogate doświadczenie i sieć kontaktów. Jego znany na całym świecie blog to „światła latarni w ciemnym krajobrazie organizacyjnego uczenia się”. Według jednego z długoletnich czytelników „Harold jest jednym z najlepszych myślicieli na temat rzeczy związanych z nauką i pracą”. Harold pomaga swoim klientom radzić sobie z coraz bardziej złożonym światem sieciowym. Absolwent Royal Military College, przez ponad 20 lat służył w kanadyjskich siłach zbrojnych na stanowiskach kierowniczych i szkoleniowych. Harold rozpoczął swoją karierę jako oficer kanadyjskiej lekkiej piechoty księżniczki Patricii. Swoją służbę ukończył jako oficer rozwoju szkolenia w Królewskich Kanadyjskich Siłach Powietrznych, gdzie prowadził analizy i projektowanie szkolenia dla załóg i techników na nowo zakupionym śmigłowcu CH146. W 2003 roku Harold rozpoczął niezależną praktykę konsultingową w Sackville, NB, Kanada. W miarę jak praca i nauka stają się zintegrowane w społeczeństwie sieciowym, Harold dostrzega ogromne możliwości tworzenia nowych modeli organizacyjnych. Musimy uczynić sieci społecznościowe i społeczności praktyków niezbędnymi elementami wszystkich naszych miejsc pracy. Umiejętność rozumienia pojawiających się sytuacji, dostrzegania wzorców i wspólnego rozwiązywania problemów to obecnie podstawowe umiejętności biznesowe. Jak mówi Harold, praca to nauka, a uczenie się to praca.

WYSTĄPIENIAWróć


Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Stay updated!

Stay in touch with us.

The controller of personal data is Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Personal data is processed for the purpose of sending the newsletter. The subjects of the processed data are entitled to request the data controller to provide access to their personal information in order to rectify, delete or restrict that information, and to transfer the information or file a complaint with the Polish supervisory authority or the supervisory authority of any other European Union member state.
Read all.

I consent to the processing of my personal data by Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa for the purpose of sending the newsletter. Before expressing this consent, I was advised that my consent may be withdrawn at any time, and the withdrawal of consent does not affect the legality of the processing based on consent expressed prior to its withdrawal.

By clicking “Sign up,” you agree to the processing of personal data.