Michelle Parry-Slater

Learning & Development Director, Kairos Modern Learning Ltd

BIO

Michelle jest starszym strategiem biznesowym w zakresie uczenia się i rozwoju, autorem, oraz praktykiem rozwoju organizacji. Wielokrotnie nagradzana innowatorka uczenia się w miejscu pracy, członek CIPD, LPI i RSA, Michelle kieruje Kairos Modern Learning, butikową firmą konsultingową, która specjalizuje się we wspieraniu organizacji w zakresie wprowadzania zmian w celu bardziej efektywnego rozwoju ludzi. Posuwając się do przodu, Michelle wniosła swoje lata praktyki uczenia się i rozwoju oraz doradztwa jako autorka jednej z najnowszych książek L&D na twojej półce z książkami, https://thelndhandbook.com/. Michelle realizuje misję zawodową polegającą na przejściu kulturowym z tradycyjnych kursów „Injection Education” na najlepsze cyfrowe, społeczne i bezpośrednie uczenie się w miejscu pracy poprzez wspieranie klientów w tworzeniu skutecznych, wydajnych, przyjemnych i angażujących codziennych kultur uczenia się. Michelle oferuje rzadką mieszankę praktycznego, pragmatycznego profesjonalisty, który naprawdę „rozumie”, jeśli chodzi o wpływ na biznes i strategię. Michelle współpracuje z różnymi klientami, w tym z krajowymi sprzedawcami detalicznymi, dostawcami szkoleń, departamentami rządowymi, prywatnymi korporacjami, uniwersytetami i organizacjami młodzieżowymi. Michelle ściśle współpracuje z działem nauczania Chartered Institute of Personnel and Development, wspierając rozwój treści, wirtualne klasy na żywo, niestandardowe programy mieszane i nauczanie cyfrowe. Pomysły Michelle są regularnie udostępniane na konferencjach, za pośrednictwem webinariów, podcastów, czasopism branżowych, w programie Learning Now TV, a Michelle można znaleźć na jej stronach internetowych https://kairosmodernlearning.co.uk/ lub https://thelndhandbook.com/ i regularnie na Twitterze @MiPS1608.

WYSTĄPIENIAWróć


Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Stay updated!

Stay in touch with us.

The controller of personal data is Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Personal data is processed for the purpose of sending the newsletter. The subjects of the processed data are entitled to request the data controller to provide access to their personal information in order to rectify, delete or restrict that information, and to transfer the information or file a complaint with the Polish supervisory authority or the supervisory authority of any other European Union member state.
Read all.

I consent to the processing of my personal data by Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa for the purpose of sending the newsletter. Before expressing this consent, I was advised that my consent may be withdrawn at any time, and the withdrawal of consent does not affect the legality of the processing based on consent expressed prior to its withdrawal.

By clicking “Sign up,” you agree to the processing of personal data.