Jacek Dudkiewicz

Prezes Zarządu Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.

BIO

Odpowiedzialny za innowacje i cyfrową transformację modelu biznesowego. Entuzjasta we wspieraniu procesów decyzyjnych uczeniem maszynowym. Łączy ludzi z technologią, aby ci mogli osiągać więcej. Specjalista w dziedzinie wsparcia procesów biznesowych rozwiązaniami typu Robotic Process Automation. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży zarządzania dokumentami i informacją oraz business proces outsourcing. Kierowaną obecnie spółkę prowadzi od momentu jej powstania w 2001 roku, pełniąc przez ostatnich kilka lat również funkcję prezesa w spółkach za granicą oraz uczestnicząc w licznych projektach akwizycyjnych. Od 2016 roku kieruje rozwojem Centrum Operacyjnego Rhenus w Nadarzynie, w którym swoje procesy tak back- jak i front-office’owe ulokowało kilkanaście dużych firm. Zwolennik automatyzacji wszelkich manualnych powtarzalnych czynności dla zwiększenia efektywności i produktywności, a poprzez to uwolnienia czasu pracowników do zadań o większej wartości dla organizacji. Współkieruje projektem www.robotydoroboty.pl i koordynuje projekty robotyzacyjne w Polsce i za granicą. Organizator RPA Hackathonów. Dla grupy firm logistycznych Rhenus tworzy Global RPA Center of Excellence. Zna i stosuje rozwiązania technologiczne wiodących światowych dostawców. Odpowiada za budowanie leadershipu w spółce Rhenus. Jest absolwentem SGGW, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz posiada dyplom MBA prywatnej szkoły biznesu ESCP Europe Berlin Campus. Mentor w tegorocznym programie Fundacji Liderek Biznesu i członek CEO Round Table. Od marca 2021 pełni funkcję eksperta w Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Wraz z rodziną mieszka w Warszawie, żeglarz i golfista. Jego ulubiona sentencja: Leadership is when one sees what is needed and takes action.

WYSTĄPIENIAWróć


Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Stay updated!

Stay in touch with us.

The controller of personal data is Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Personal data is processed for the purpose of sending the newsletter. The subjects of the processed data are entitled to request the data controller to provide access to their personal information in order to rectify, delete or restrict that information, and to transfer the information or file a complaint with the Polish supervisory authority or the supervisory authority of any other European Union member state.
Read all.

I consent to the processing of my personal data by Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa for the purpose of sending the newsletter. Before expressing this consent, I was advised that my consent may be withdrawn at any time, and the withdrawal of consent does not affect the legality of the processing based on consent expressed prior to its withdrawal.

By clicking “Sign up,” you agree to the processing of personal data.