Malwina Puchalska-Kamińska

Job Crafting Coach & Trainer, Talent Chase

BIO

Psycholog, trener, konsultant, wykładowca na Uniwersytecie SWPS. Specjalizuje się w tworzeniu szkoleń oraz programów rozwojowych opartych o psychologię pozytywną i wyniki badań naukowych (Evidence Based Approach). Prowadzi warsztaty z zakresu przywództwa, rozwoju kompetencji menedżerskich, zarządzania zmianą i komunikacji. Pracuje w języku polskim, angielskim i niemieckim. Prowadzi badania na temat zaangażowania i poczucia sensu pracy. Członkini European Association of Work and Organizational Psychology i Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Pozytywnej. Adaptowała do polskiej kultury interwencje Job Crafting, która jest jedną z najskuteczniejszych i opartych o dowody metod zwiększania zaangażowania pracowników. Współautorka książki: „Job Crafting. Nowa metoda zaangażowania i poczucia sensu pracy”. Autorka książek i publikacji naukowych z obszaru efektywności osobistej i zawodowej (m.in. „Skuteczny menedżer”, „Rozwojownik”, „Are managers also “crafting leaders?”). Realizowała obszerne projekty doradczo-szkoleniowe dla organizacji w Polsce i Niemczech. Pracuje m.in. dla branży bankowej, farmaceutycznej, robotycznej. Opracowała i realizowała m.in. dwuletni program szkoleń dla Dyrektorów Regionalnych, rozwijając kompetencje związane z zarządzaniem zespołem i coachingowym stylem zarządzania (branża bankowa).Współtworzyła interaktywny program online, rozwijający kompetencje planowania własnego rozwoju i współodpowiedzialności (branża bankowa). Zarządzała projektem oceny kompetencji menedżerskich, obejmującym 300 menedżerów średniego i wyższego szczebla (branża energetyczna). Jako dyrektorka Festiwalu Rozwojowego PROGRESSteron działała na rzecz integracji i rozwoju zawodowego kobiet. Prywatnie pasjonatka dalekich podróży, wędrówek górskich oraz teatru improwizacji.

WYSTĄPIENIAWróć


Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Stay updated!

Stay in touch with us.

The controller of personal data is Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Personal data is processed for the purpose of sending the newsletter. The subjects of the processed data are entitled to request the data controller to provide access to their personal information in order to rectify, delete or restrict that information, and to transfer the information or file a complaint with the Polish supervisory authority or the supervisory authority of any other European Union member state.
Read all.

I consent to the processing of my personal data by Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa for the purpose of sending the newsletter. Before expressing this consent, I was advised that my consent may be withdrawn at any time, and the withdrawal of consent does not affect the legality of the processing based on consent expressed prior to its withdrawal.

By clicking “Sign up,” you agree to the processing of personal data.