Magdalena Giryn

Senior Managing Partner, Talent Chase

BIO

Pasjonatka współczesnego podejścia do HR, które łączy potęgę technologii, psychologii i doświadczenia. Praktyk biznesu z ponad 20-letnim doświadczeniem menedżerskim. Doradza firmom jak poprawić efektywność biznesową i osiągać ponadprzeciętne rezultaty poprzez podnoszenie efektywności zespołów. Z sukcesem realizowała szereg projektów doradczych i rozwojowych z zakresu diagnozy i modelowania kultur organizacyjnych, rozwoju przywództwa oraz kompetencji menedżerskich dla czołowych polskich przedsiębiorców oraz międzynarodowych firm i korporacji. Na co dzień współpracuje z międzynarodowymi autorytetami z obszaru badań nad rozwojem przywództwa i osobowości liderów, wpływu digitalizacji współczesnego świata na zmiany modelu przywództwa. Magda swoją ścieżkę kariery zawodowej budowała pracując między innymi w firmach technologicznych, takich jak: CA i Orange. Od ponad 10 lat związana z branżą usług szkoleniowych i consultingowych Aktualnie jako Senior Managing Partner Talent Chase dzieli się swoim doświadczeniem z klientami z różnych sektorów, w tym: gamingowym, ICT, IT, finanse i inne. Wykładowca na studiach podyplomowych „Przywództwo Przyszłości” współtworzonych w partnerstwie SGH w Warszawie i Talent Chase, gdzie zajmuje się problematyką wpływu siły osobowości w kontekście odnoszenia sukcesów przez liderów, na bazie wyników badań psychometrycznych dr. R. Hogana. Pasją Magdy jest dzielenie się wiedzą o nowoczesnych technologiach, narzędziach i pomysłach wspierających zarządzanie oraz wzmacnianie zaangażowania pracowników. Certyfikowany konsultant z narzędzi psychometrycznych dr. R. Hogana. Autorka szeregu publikacji. Pracuje w językach: polskim, angielskim i francuskim.

WYSTĄPIENIAWróć


Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Stay updated!

Stay in touch with us.

The controller of personal data is Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Personal data is processed for the purpose of sending the newsletter. The subjects of the processed data are entitled to request the data controller to provide access to their personal information in order to rectify, delete or restrict that information, and to transfer the information or file a complaint with the Polish supervisory authority or the supervisory authority of any other European Union member state.
Read all.

I consent to the processing of my personal data by Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa for the purpose of sending the newsletter. Before expressing this consent, I was advised that my consent may be withdrawn at any time, and the withdrawal of consent does not affect the legality of the processing based on consent expressed prior to its withdrawal.

By clicking “Sign up,” you agree to the processing of personal data.