Agnieszka Łądka-Barańska

Job Crafting Coach & Trainer, Talent Chase

BIO

Psycholog organizacji i pracy, badaczka, doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi badania naukowe w obszarze pozytywnej psychologii pracy w tym: zaangażowania i zachowań proaktywnych. Jest dyplomowanym trenerem i coachem biznesu. Posiada certyfikat metody coachingu grupowego Action Learning. Ekspertka Job Crafting, Konsultantka HR, współzałożycielka Job Crafting Polska. Opracowywała i realizowała programy rozwojowe dla międzynarodowych organizacji, pełniła role Asesora w projektach Development Center. Wiedzę naukową i wieloletnie doświadczenie HR-owe, wykorzystuje realizując projekty rozwojowe evidence-based. Projektuje pozytywne interwencje psychologiczne dla biznesu i edukacji ukierunkowane na wzrost m.in. poziomu zaangażowania, poczucia odpowiedzialności i dobrostanu w pracy. Zajmuje się propagowaniem w Polsce nowej metody budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy - Job Crafting. Autorka publikacji naukowych z obszaru zachowań proaktywnych i postrzegania własnej pracy. Razem z Malwiną Puchalską-Kamińską napisała pierwszą w Polsce książkę o Job Craftingu, opartą o badania i skierowaną do praktyków biznesu “Job Crafting – nowa metoda budowania poczucia sensu i zaangażowania.

WYSTĄPIENIAWróć


Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Stay updated!

Stay in touch with us.

The controller of personal data is Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Personal data is processed for the purpose of sending the newsletter. The subjects of the processed data are entitled to request the data controller to provide access to their personal information in order to rectify, delete or restrict that information, and to transfer the information or file a complaint with the Polish supervisory authority or the supervisory authority of any other European Union member state.
Read all.

I consent to the processing of my personal data by Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa for the purpose of sending the newsletter. Before expressing this consent, I was advised that my consent may be withdrawn at any time, and the withdrawal of consent does not affect the legality of the processing based on consent expressed prior to its withdrawal.

By clicking “Sign up,” you agree to the processing of personal data.