Mike Collins

09:45 - 10:15, 16 kwietnia 2020 r.

Tworzenie strategii uczenia się opartej na danych

Uczenie się oparte na danych - wykorzystując wgląd w dane do projektowania uczenia się i mierzenia jego skuteczności

Strategia uczenia się oparta na danych skutecznie odkrywa i równoważy cele, potrzeby i realia organizacji, funkcji uczenia się i ucznia. Kładzie duży nacisk na dostosowanie działalności rozwojowej z wynikami biznesowymi. Takie podejście zapewniając, że strategia uczenia się i efekty uczenia się wprowadzą niezbędne zmiany w wydajności operacyjnej firmy, które wpływają na jej wyniki.

To praktyczne studium przypadku z River Island przeprowadzi Cię przez historię sukcesu uczenia się opartego na danych. Usłyszysz, jak:
• wykorzystać dane z organizacji versus dane o uczących się do opracowania inicjatyw szkoleniowych skierowanych do użytkowników (uczestników szkoleń)
• mierzyć efekt cyfrowego uczenia się (digital learning) i transferu wiedzy
• oszacować wpływ digital learning i technologii uczenia się na biznes

Dołącz do tej sesji, aby dowiedzieć się, jak odblokować cenne dane i poprawić strategię uczenia się.

BIO

Mike jest starszym specjalistą ds. Digital learning / LX / UX w River Island. Mike dołączył do River Island pod koniec 2017 roku po 10 latach pracy w RBS, zdobywając liczne nagrody za pracę. Niedawno Mike pracował dla dostawcy szkoleń CIPD DPG plc, specjalizując się w pracy społecznej przy rozwijaniu kwalifikacji L&D. Mike wnosi unikalną mieszankę komercyjnego myślenia i analitycznego podejścia realizowanych projektach, u podstaw jego pracy w River Island leży pasja do tworzenia fantastycznych doświadczeń użytkowników.


Wróć