baner
ZOSTAŃ SPONSOREM LUB WYSTAWCĄ!
PROGRAM EXPO
Dzień 1 - EXPO w trakcie przerwy głównej konferencji ELF20
10:40
-
11:20
COFFEE BREAK - wystąpienia
10:40
-
10:55
Szkoleniowe symulatory VR dla różnych branż
Symulatory VR stają się nieodłącznym elementem szkoleń w wielu branżach. Pozwalają na wykonywanie działań (czynności), które nie są możliwe w świecie rzeczywistym - bez żadnego ryzyka.
Robert Wróblewski,  Digital Learning Designer, Szef realizacji projektów w iPro Sp. z o.o.
10:55
-
11:05
Less is more: mniej znaczy więcej!
Pigułki wiedzy i micro learning w procesie pracy i uczenia się
Małgorzata Kwiatkowska,  Digital Learning Designer, Education Business Partner
11:05
-
11:20
Digitalizacja w procesach budowania dobrostanu i odporności psychicznej pracowników
Holistyczne podejście do człowieka w miejscu pracy jest obecnie konieczne dla budowania przewagi konkurencyjnej i osiągania ponadprzeciętnych rezultatów przez organizacje. Jak wspierać dobrostan i zdrowie w miejscu pracy w nowej rzeczywistości? Jak sprawić, by pracownicy byli bardziej efektywni i skuteczni? Jak wzmacniać odporność psychiczną wykorzystując najnowsze technologie? Podczas wystąpienia opowiemy o pracy z klientami w cyfrowej rzeczywistości. Pokażemy przykłady i rezultaty naszych wdrożeń.
Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska, Leadership Coach & Trainer, Talent Chase
12:25
-
13:25
LUNCH BREAK - wystąpienia
12:25
-
12:40
Uniwersytet w chmurze AWS - dlaczego warto?
Podczas wystąpienia Jakub przedstawi przykład skutecznego wdrożenia rozwiązań chmurowych AWS na Uniwersytecie oraz opwie o osiągniętych korzyściach biznesowych wynikających z tego wdrożenia.
Jakub Manikowski, Amazon
12:40
-
12:55
Nowoczesny onboarding - Wdrożenie pracownika w aplikacje HR'owe
Podczas prezentacji pokażemy, jak przemyślany proces e-onboardingu może wspierać Twoją organizację w tworzeniu atrakcyjnego miejsca pracy. Nowe pokolenie pracowników potrzebuje innego podejścia – chce stać się częścią nowoczesnej firmy, korzystającej z najnowszych technologii. Dlatego też proces onboardingu wymaga modernizacji. A gdyby tak przywitać pracowników wirtualnym spacerem po firmie, interaktywnym wideo, które tłumaczy panujące zasady? Interaktywne instrukcje opakowane w atrakcyjnej formie jako uzupełnienie dla tradycyjnych metod przekazywania wiedzy. Zapraszamy w podróż po studium przypadku wdrożenia e-onboardingu z wykorzystaniem inteligentnych i zautomatyzowanych procesów.
Kamil Bojarski, Transition Technologies MS S.A.
12:55
-
13:10
Dostępność treści oraz zasady tworzenia dostępnych kursów.
Kursy, szkolenia oraz wszelkie materiały i zasoby elearning powinny być dostępne dla jak najszerszego grona ich odbiorców. Podczas tworzenia treści, materiałów i kursów warto pamiętać o wszystkich użytkownikach, także tych którzy podlegają chwilowym lub stałym ograniczeniom. Podczas prezentacji przedstawię podstawowe zasady projektowania bardziej dostępnych treści, kursów oraz przykłady narzędzi sprawdzające dostępność treści.
Marek Zawadzki, Blackboard
13:10
-
13:25
Jak zarządzić automatyzacją i digitalizacją w nowoczesnej firmie?
Wystąpienie ma na celu przybliżenie jak platformy HRowe, a w szczególności HCM Deck, może pomóc w automatyzacji i digitalizacji procesów L&D w nowoczesnych firmach i jak ulepszenie tych procesów może wpłynąć na rozwój firmy.
Daria Dąbrowska, HCM Deck
14:55
-
15:00
COFFEE BREAK - wystąpienia
14:45
-
15:00
Jak aplikacja Mindmarker i mikro nauczanie wspierają zapamiętywanie nowej wiedzy i wdrażanie nowych umiejętności. (case study)
Po szkoleniach lub programach e-learningowych ludzie szybko zapominają nową wiedzę i wracają do starych nawyków. To powszechny problem, który rozwiązuje Mindmarker. Podczas wystąpienia pokażemy, jak aplikacja na telefon zwiększa wpływ szkolenia na ilość zapamiętanych informacji. Pokażemy jak projektować pigułki wiedzy oraz zadania, żeby motywowały do wykorzystania nowych umiejętności w miejscu pracy.
Adrian Paszczyk   Konsultant Training Reinforcement. Extended Tools Polska
Małgorzata Lelonkiewicz,   Partner Success Consultant, Extended Tools Polska, Trenerka, certyfikowany coach ICF.
15:00
Zakończenie EXPO

WYSTAWCY:

Tu może być twoja firma!

Zainteresował Cię udział w ELF20? Chcesz zaprezentować swoją firmę?
Skontaktuj się z nami
tel. 786 984 808
e-mail: elf@dlc.org.plTwója wiadomość nie mogła zostać wysłana. Przepraszamy, sprobuj ponownie
Dziękujemy za wysłanie wiadomości
*  pola obowiązkowe

Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z  o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w  celach marketingowych. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje  prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o  prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość. 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:

  • administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane kontaktowe: Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, tel. 22 786 984 808 email: rodo@dlc.org.pl
  • dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).
  • podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych.
  • dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe i doradcze, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami itp. do 10 lat, inna korespondencja – 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja).
  • osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.


<

Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Stay updated!

Stay in touch with us.

The controller of personal data is Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Personal data is processed for the purpose of sending the newsletter. The subjects of the processed data are entitled to request the data controller to provide access to their personal information in order to rectify, delete or restrict that information, and to transfer the information or file a complaint with the Polish supervisory authority or the supervisory authority of any other European Union member state.
Read all.

I consent to the processing of my personal data by Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa for the purpose of sending the newsletter. Before expressing this consent, I was advised that my consent may be withdrawn at any time, and the withdrawal of consent does not affect the legality of the processing based on consent expressed prior to its withdrawal.

By clicking “Sign up,” you agree to the processing of personal data.