PROGRAM EXPO
DZIEŃ 1
9:30
-
10:30
Rejestracja uczestników strefa EXPO
11:00
-
11:15
Otwarcie Wystawy i przywitanie gości
11:15
-
11:35
Less is more: mniej znaczy więcej!
Pigułki wiedzy i micro learning w procesie pracy i uczenia się
Małgorzata Kwiatkowska,  Digital Learning Designer, iPro Sp. z o .o.
11:35
-
11:55
Sesja w przygotowaniu
11:55
-
12:25
30 MINUT PRZERWY
12:25
-
12:45
Rozwiązania Sztucznej Inteligencji proponowane przez Amazon Web Services
dla szkolnictwa wyższego i biznesu
Podczas wystąpienia odpowiemy na pytanie, jak instytucje edukacyjne i szkoleniowe w innowacyjny sposób wykorzystują technologię ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji oraz wirtualnych rozwiązań, które wspomagają procesy szkoleniowe
Daniel Bacelic,  Dyrektor ds. Rozwoju biznesu w sektorze edukacji, sektor publiczny Amazon Web Services
12:45
-
13:05
E-learning w stylu Netflix?
Część z nas uczy się codziennie, druga część ogląda seriale w portalu Netflix, inna część może te dwa różne światy ze sobą połączyć
Marek Zawadzki,  Inżynier systemowy, Blackboard
13:05
-
13:35
30 MINUT PRZERWY
13:35
-
13:55
Sesja w przygotowaniu
13:55
-
14:15
Sesja w przygotowaniu
14:15
-
14:45
30 MINUT PRZERWY
14:45
-
15:05
VR w szkoleniach – realne korzyści
Kolejne fale technologiczne zmieniają sposób w jaki żyjemy i pracujemy.
Bartosz Żuk,  Regional Product Manager, HTC
15:05
-
15:25
Korporacyjny e-learning: różne potrzeby, różne podejścia
Wszyscy chcemy być nowocześni, wszyskich nas fascynuje AR/VR oraz możliwości, które się przed sobą otwierają
Aneta Filipczyk,  Team Leader zespołu deweloperów, Transition Technologies Managed Services Sp. z o.o.
Karolina Jasieczko,  Team Leader zespołu deweloperów, Transition Technologies Managed Services Sp. z o.o.
15:25
-
15:45
Sesja w przygotowaniu
15:45
-
16:00
Zakończenie EXPO
PLAN EXPO
PARTER
I PIĘTRO

Poznaj miejsce Konferencji
i EXPO ELF 20

Obiekt do dyspozycji gości pozostawia łącznie piętnaście sal, w tym największą dla ponad 700 osób. Przestrzeń konferencyjna o powierchni 1700 m2, w całości usytuowana na 1 piętrze, daje ogromne możliwości realizacji.

WYSTAWCY:

Tu może być twoja firma!

Zainteresował Cię udział w ELF20? Chcesz zaprezentować swoją firmę?
Skontaktuj się z nami
tel. 786 984 808
e-mail: elf@dlc.org.plTwója wiadomość nie mogła zostać wysłana. Przepraszamy, sprobuj ponownie
Dziękujemy za wysłanie wiadomości
*  pola obowiązkowe

Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z  o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w  celach marketingowych. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje  prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o  prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość. 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:

  • administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane kontaktowe: Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, tel. 22 786 984 808 email: rodo@dlc.org.pl
  • dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).
  • podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych.
  • dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe i doradcze, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami itp. do 10 lat, inna korespondencja – 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja).
  • osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.


<

Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Stay updated!

Stay in touch with us.

The controller of personal data is Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Personal data is processed for the purpose of sending the newsletter. The subjects of the processed data are entitled to request the data controller to provide access to their personal information in order to rectify, delete or restrict that information, and to transfer the information or file a complaint with the Polish supervisory authority or the supervisory authority of any other European Union member state.
Read all.

I consent to the processing of my personal data by Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa for the purpose of sending the newsletter. Before expressing this consent, I was advised that my consent may be withdrawn at any time, and the withdrawal of consent does not affect the legality of the processing based on consent expressed prior to its withdrawal.

By clicking “Sign up,” you agree to the processing of personal data.