Technologie Szkoleniowe

Jak szkolić ludzi szybciej i bardziej efektywnie dzięki technologiom immersyjnym?

Według Capgemini 82% firm wdrażających AR/VR wskazuje, że korzyści przekraczają oczekiwania. Znane firmy, takie jak Boeing, UPS i Walmart, uważają teraz rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość za integralną część procesu uczenia się i rozwoju swoich zespołów. Firmy, od Microsoft do Facebooka, opracowują sprzętowe i przestrzenne platformy obliczeniowe, które mogą zmienić sposób, w jaki przetwarzamy i współdziałamy z cyfrowymi szkoleniami, sztuczną inteligencją, protokołami internetowymi i 5G jeszcze bardziej zwiększą ich skuteczność. Ale jak zacząć i jaki jest ROI? W swojej prezentacji Jonathan odwoła się do case studies i live demos, dzięki którym przedstawi, co działa a co nie. Kiedy immersyjny (wciągający) trening jest wdrożony prawidłowo przynosi nie tylko korzyści w postaci lepszego przyswajania i zapamiętywania wiadomości, ale jest także sposobem na większe zaangażowanie zespołów do rozwoju. Jonathan poprowadzi Cię krok po kroku, jak wprowadzić strategię uczenia się w Twojej organizacji. Z jego sesji dowiesz się o: • Określeniu kluczowych obszarów, które można ulepszyć dzięki nauce immersyjnej • Technology clinic - czyli jakie technologie są już dostępne i czego można się spodziewać w najbliższej przyszłości. • Integracji immersive workflows z istniejącymi metodami i platformami L&D oraz pomiar ich wydajności • Jak opracować i prototypować wciągającą strategię • Mobile augumented reality i możliwości, jakie stwarza dla uczenia się o dużej sile oddziaływania na większą skalę • Jaki wpływ i ulepszenia AI, Big Data i 5G będą miały na immersyjny L&D VR/AR/MR…Firmy, od Microsoft do Facebooka, opracowują sprzętowe i przestrzenne platformy obliczeniowe, które mogą zmienić sposób, w jaki przetwarzamy i współdziałamy z cyfrowymi szkoleniami …

PRELEGENCI

Wróć


Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Stay updated!

Stay in touch with us.

The controller of personal data is Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Personal data is processed for the purpose of sending the newsletter. The subjects of the processed data are entitled to request the data controller to provide access to their personal information in order to rectify, delete or restrict that information, and to transfer the information or file a complaint with the Polish supervisory authority or the supervisory authority of any other European Union member state.
Read all.

I consent to the processing of my personal data by Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa for the purpose of sending the newsletter. Before expressing this consent, I was advised that my consent may be withdrawn at any time, and the withdrawal of consent does not affect the legality of the processing based on consent expressed prior to its withdrawal.

By clicking “Sign up,” you agree to the processing of personal data.