Poniżej przedstawiamy Państwu dostępne pakiety sponsorskie. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt mailowy.

 

OFERTA SPONSORSKA I WYSTAWIENNICZA

IV Międzynarodowa Konferencja i Targi

E-Learning FUSION 2019

 

 

PARTNER GŁÓWNY

 

Status Partnera pozwala na bardzo szeroką promocję. W ramach pakietu Sponsor otrzymuje:

 

 • Stoisko wystawiennicze (*)
 • Logo na identyfikatorach dla uczestników Konferencji  i Targów
 • Prelekcja merytoryczna (temat do ustalenia) – 45 min.
 • Mini prelekcja promocyjno – merytoryczna w przestrzeni konferencyjnej i targowej
 • Logo na stronie internetowej i w newsletterach konferencyjnych i targowych
 • Oznaczenie stoiska Sponsora głównego logotypem na planie powierzchni
 • Możliwość rozdawania własnych  materiałów promocyjnych dla uczestników przy wejściu
 • Możliwość rozstawienia 2 roll-upów holu głównym
 • Reklamę całostronicową w katalogu konferencyjnym i targowym
 • Możliwość promocji poprzez dodanie swoich produktów reklamowych do welcome pack
 • Zaproszenia na konferencję + targi – 10 sztuk

 

Sponsor złoty 

 

Pakiet złotego Sponsora pozwala na bardzo szeroką promocję. W ramach pakietu Sponsor otrzymuje:

 

 • Stoisko wystawiennicze (mniejsze niż Partner)*
 • Logo na stronie internetowej i w newsletterach konferencyjnych i targowych, w reklamach prasowych
 • Prelekcja merytoryczna max. 35 minut (temat do ustalenia)
 • Oznaczenie stoiska Sponsora logotypem na planie powierzchni
 • Logo na stronie internetowej Konferencji i Targów
 • Logo w materiałach promocyjnych Konferencji i Targów
 • Możliwość rozstawienia 1 roll-up’a w holu głównym
 • Możliwość promocji poprzez dodanie swoich produktów reklamowych do welcome pack
 • Zaproszenia na konferencję + targi 4 sztuki
 • Reklamę całostronicową w katalogu Konferencji i Targów

 

Sponsor Srebrny

 

Pakiet srebrnego Sponsora. Pozwala na szeroką promocję. Propozycja w ramach pakietu obejmuje:

 

 • Stoisko wystawiennicze (standardowe)*
 • Logo na stronie internetowej i w newsletterach targowych i konferencyjnych
 • Prelekcja merytoryczna ok. 20 minut w przestrzeni wystawienniczej
 • Logo na stronie internetowej Konferencji i Targów
 • Oznaczenie stoiska Sponsora logotypem na planie powierzchni
 • Logo w materiałach promocyjnych Konferencji i Targów
 • Możliwość rozstawienia 1 roll-up’u w holu głównym
 • Logo na identyfikatorach dla uczestników i wystawców Konferencji i Targów
 • Reklamę półstronicową w katalogu targowym i konferencyjnym
 • Możliwość promocji poprzez dodanie swoich produktów reklamowych do welcome pack
 • Zaproszenia na konferencję + targi – 2 sztuki

Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Stay updated!

Stay in touch with us.

The controller of personal data is Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Personal data is processed for the purpose of sending the newsletter. The subjects of the processed data are entitled to request the data controller to provide access to their personal information in order to rectify, delete or restrict that information, and to transfer the information or file a complaint with the Polish supervisory authority or the supervisory authority of any other European Union member state.
Read all.

I consent to the processing of my personal data by Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa for the purpose of sending the newsletter. Before expressing this consent, I was advised that my consent may be withdrawn at any time, and the withdrawal of consent does not affect the legality of the processing based on consent expressed prior to its withdrawal.

By clicking “Sign up,” you agree to the processing of personal data.