prelegenci tytułSPEAKERSELF20
Select a day to learn
more about our speakers:
15 April
Day 1
16 April
Day 2

9 A.M. – 10 A.M.

Plenary Session

Nick Shackleton-Jones

Director of Learning and Performance Innovation at PA Consulting Group.

How Do People Learn and What Can We Do About It?

11:40 A.M. – 12:10 P.M.

Strategy and Content

Barbara Thompson

Learning Experience Architect w GP Strategies Sp. z o.o.

Digital L&D Transformation in Practice

12:40 P.M. – 1:20 P.M.

Training Technologies

Jonathan Tustain

Immersive Technologies Consultant

How to Train People Faster and More Effectively With Immersion Technologies

2:40 P.M. – 3:10 P.M.

Training Technologies

Paweł Nogal

elearning, BNP Paribas Bank Polska

The learning experience of my dreams

3:10 P.M. – 3:40 P.M.

Strategy and Content:

David James

Chief Learning Officer and Podcast Host at The Learning & Development Podcast; Looop.co

Learning & Development At The Point Of Work

9:45 A.M. – 10:15 A.M.

Practice and Experience

Mike Collins

Senior Digital Learning/LX/UX Specialist, River Island

Creating a Data-Based Learning Strategy

11:30 A.M. - 12:00 A.M.

Practice and Experience

Peter Manniche Riber

Head of Digital Learning, Novo Nordisk

Designing A User-Centric Approach With A Learning Experience Platform (LXP), case study based on Novo Nordisk implemantation

The organizer reserves the right to make possible changes in the Program

Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Stay updated!

Stay in touch with us.

The controller of personal data is Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Personal data is processed for the purpose of sending the newsletter. The subjects of the processed data are entitled to request the data controller to provide access to their personal information in order to rectify, delete or restrict that information, and to transfer the information or file a complaint with the Polish supervisory authority or the supervisory authority of any other European Union member state.
Read all.

I consent to the processing of my personal data by Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa for the purpose of sending the newsletter. Before expressing this consent, I was advised that my consent may be withdrawn at any time, and the withdrawal of consent does not affect the legality of the processing based on consent expressed prior to its withdrawal.

By clicking “Sign up,” you agree to the processing of personal data.