programPROGRAMME ELF22
E-learning Fusion Conference Programme
Time
PLENARY SESSION
8:15 - 9:00
Conference Participants registration
9:00 - 9:10

Conference Opening

For several years, I've been observing but also actively participating in the development of learning forms and formats in Polish and global corporations. The recent years or even months it's not just the development of new directions, but even a revolutionary - transformative approach to how people learn (...)

Marta Machalska
Founder of the E-learning Fusion Conference, Digital Learning Strategist, iPro Chief Executive Officer

9:10 - 9:35

Session in progress

10:10 - 10:25
Przerwa kawowa/ Wystąpienia EXPO (więcej informacji w zakładce EXPO)
11:10 - 11:50
Coffee break/ EXPO presentations (for more information, see the EXPO tab)
Time
Strategy, content, practice and experience
Learning Technologies
11:50 - 12:10

Learning Technologies

For every complex problem there’s a simple solution, and it’s wrong – interactive session about e-learning in your organizations

Katarzyna Kowalik
Product Owner, WELLMS

12:50 - 13:40
Lunch / EXPO presentations (for more information, see the EXPO tab)
14:40 - 15:10
Coffee break
16:10 - 16:30
THE END OF THE CONFERENCE
Dzień 2
Time
SESJA TEMATYCZNA: PRAKTYKA I DOŚWIADCZENIE
09:10 - 09:20
11:00 - 11:20
Przerwa kawowa
13:00 - 14:00
Przerwa obiadowa
Time
SESJA TEMATYCZNA: STRATEGIA I KONTENT
14:00 - 14:05
15:05
Zakończenie drugiego dnia Konferencji
line that separates content
The Conference programme is in the process of modification, therefore speakers, times, duration and order of sessions may be changed.
The organiser reserves the right to make changes to the programme.

Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Stay updated!

Stay in touch with us.

The controller of personal data is Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Personal data is processed for the purpose of sending the newsletter. The subjects of the processed data are entitled to request the data controller to provide access to their personal information in order to rectify, delete or restrict that information, and to transfer the information or file a complaint with the Polish supervisory authority or the supervisory authority of any other European Union member state.
Read all.

I consent to the processing of my personal data by Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa for the purpose of sending the newsletter. Before expressing this consent, I was advised that my consent may be withdrawn at any time, and the withdrawal of consent does not affect the legality of the processing based on consent expressed prior to its withdrawal.

By clicking “Sign up,” you agree to the processing of personal data.