programPROGRAM ELF20
Wybierz dzień Konferencji:
15 KWIETNIA
DZIEŃ 1
16 KWIETNIA
DZIEŃ 2

08:00 - 09:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

09:00 - 09:15

Marta Machalska

Otwarcie Konferencji

Od kilkunastu lat obserwuję, ale również aktywnie uczestniczę w rozwoju form i formatów uczenia się w polskich i światowych globalnych korporacjach. Ostatnie lata a może nawet miesiące to już nie tylko rozwój nowych kierunków a wręcz rewolucyjne – transformacyjne podejście do tego, jak ludzie się uczą, jak mają być uczeni i co należy im zapewnić, by ten proces w ogóle w dzisiejszych realiach, czyli tempa zmian i konkurencyjnego rynku był możliwy. Obecne zjawisko można albo wręcz trzeba określić mianem cyfrowej transformacji uczenia. Tak, jak każda transformacja, tak transformacja w zakresie uczenia się w organizacji jest złożonym procesem, który wymaga dużego wysiłku od działu L&D, również związanego ze zmianą modelu działania i myślenia o swojej roli w organizacji. Technologia jest częścią tego wyzwania, jest środkiem do osiągnięcia celu, ale nie jest celem samym w sobie. Choć tym kontekście ważna i niezbędna jest umiejętność wyboru odpowiednich narzędzi oraz umiejętność ich wdrażania. Zapraszam na ELF20.

09:15 - 10:00

Nick Shackelton Jones

Jak ludzie się uczą i co z tym możemy zrobić?

W tej sesji Nick przedstawi nowy sposób myślenia o nauce oraz znaczenie odejścia od myślenia „kursami” do myślenia o zasobach szkoleniowych i projektowaniu wymagających doświadczeń szkoleniowych.

10:00 - 10:45

Sesja w przygotowaniu

10:45 - 11:30

Przerwa kawowa / networking

Wybierz interesującą Cię ścieżkę:
Strategia i kontent
Technologie Szkoleniowe

08:00 - 09:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

09:00 - 09:15

Marta Machalska

Otwarcie drugiego dnia Konferencji

Praktyka i doświadczenie

09:15 - 9:45

Sesja w przygotowaniu

09:45 - 10:15

Mike Collins

Tworzenie strategii uczenia się opartej na danych

Uczenie się oparte na danych - wykorzystując wgląd w dane do projektowania uczenia się i mierzenia jego skuteczności

10:15 - 10:45

Sesja w przygotowaniu

10:45 - 11:00

Przerwa kawowa / networking

11:00 - 11:30

Sesja w przygotowaniu

11:30 - 12:00

Sesja w przygotowaniu

12:00 - 12:30

Sesja w przygotowaniu

12:30 - 13:00

Marta Machalska

Zakończenie Konferencji

13:00 - 14:00

Zakończenie Konferencji

Pobierz program Konferencji
Pobierz PDF