programPROGRAM ELF20
Wybierz dzień Konferencji:
15 KWIETNIA
DZIEŃ 1
16 KWIETNIA
DZIEŃ 2

08:00 - 09:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

09:00 - 09:15

Marta Machalska

Otwarcie Konferencji

Od kilkunastu lat obserwuję, ale również aktywnie uczestniczę w rozwoju form i formatów uczenia się w polskich i światowych globalnych korporacjach. Ostatnie lata a może nawet miesiące to już nie tylko rozwój nowych kierunków a wręcz rewolucyjne – transformacyjne podejście do tego, jak ludzie się uczą, jak mają być uczeni i co należy im zapewnić, by ten proces w ogóle w dzisiejszych realiach, czyli tempa zmian i konkurencyjnego rynku był możliwy. Obecne zjawisko można albo wręcz trzeba określić mianem cyfrowej transformacji uczenia. Tak, jak każda transformacja, tak transformacja w zakresie uczenia się w organizacji jest złożonym procesem, który wymaga dużego wysiłku od działu L&D, również związanego ze zmianą modelu działania i myślenia o swojej roli w organizacji. Technologia jest częścią tego wyzwania, jest środkiem do osiągnięcia celu, ale nie jest celem samym w sobie. Choć tym kontekście ważna i niezbędna jest umiejętność wyboru odpowiednich narzędzi oraz umiejętność ich wdrażania. Zapraszam na ELF20.

09:15 - 10:00

Nick Shackelton Jones

Jak ludzie się uczą i co z tym możemy zrobić?

W tej sesji Nick przedstawi nowy sposób myślenia o nauce oraz znaczenie odejścia od myślenia „kursami” do myślenia o zasobach szkoleniowych i projektowaniu wymagających doświadczeń szkoleniowych.

10:00 - 10:45

Sesja w przygotowaniu

10:45 - 11:30

Przerwa kawowa / networking

Wybierz interesującą Cię ścieżkę:
Strategia i kontent
Technologie Szkoleniowe

08:00 - 09:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

09:00 - 09:15

Marta Machalska

Otwarcie drugiego dnia Konferencji

Praktyka i doświadczenie

09:15 - 9:45

Sesja w przygotowaniu

09:45 - 10:15

Mike Collins

Tworzenie strategii uczenia się opartej na danych

Uczenie się oparte na danych - wykorzystując wgląd w dane do projektowania uczenia się i mierzenia jego skuteczności

10:15 - 10:45

Sesja w przygotowaniu

10:45 - 11:00

Przerwa kawowa / networking

11:00 - 11:30

Sesja w przygotowaniu

11:30 - 12:00

Peter Manniche Riber

Projektowanie środowiska szkoleniowego zorientowanego na użytkowniku dzięki wdrożeniu Learning Experience Platform (LXP) na bazie doświadczenia z Novo Nordisk

Peter podzieli się swoją pracą z Novo Nordisk obejmujaca wdrażanie LXP (Learning Experience Platform). W tym praktycznym wystąpieniu pokaże, w jaki sposób właczyli uczenie się do codziennej pracy, przekształcając zaangażowanie użytkowników w uczenie społeczne i samodzielne. Peter podzieli się wskazówkami na temat zmniejszania przeszkód w dostępie do treści szkoleniowych, tak aby pracownicy mogli szybko i łatwo korzystać z zasobów edukacyjnych, które pomogą im lepiej wykonywać pracę i wywrzec większy wpływ na wyniki biznesowe.

12:00 - 12:30

Sesja w przygotowaniu

12:30 - 13:00

Marta Machalska

Zakończenie Konferencji

13:00 - 14:00

Zakończenie Konferencji

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Programie.
Pobierz program Konferencji
Pobierz PDF

Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Stay updated!

Stay in touch with us.

The controller of personal data is Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Personal data is processed for the purpose of sending the newsletter. The subjects of the processed data are entitled to request the data controller to provide access to their personal information in order to rectify, delete or restrict that information, and to transfer the information or file a complaint with the Polish supervisory authority or the supervisory authority of any other European Union member state.
Read all.

I consent to the processing of my personal data by Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa for the purpose of sending the newsletter. Before expressing this consent, I was advised that my consent may be withdrawn at any time, and the withdrawal of consent does not affect the legality of the processing based on consent expressed prior to its withdrawal.

By clicking “Sign up,” you agree to the processing of personal data.