W RAMACH PAKIETU PARTNER OTRZYMUJE:

 • Miejsce wystawowe, w cenie stoisko standardowe 9m² (możliwość rozbudowania)

 • Logo na identyfikatorach dla uczestników Konferencji

 • Prelekcja merytoryczna w trakcie konferencji (temat do ustalenia) - 40 min.

 • Możliwość zorganizowania warsztatów - za dodatkową opłatą

 • Logo na stronie internetowej, w newsletterach ELF19

 • Logo w materiałach promocyjnych Konferencji

 • Oznaczenie stoiska Partnera logotypem na planie powierzchni

 • Możliwość rozdawania własnych materiałów promocyjnych dla uczestników przy wejściu

 • Możliwość rozstawienia 2 roll-upów w holu głownym

 • Reklamę całostronicową w katalogu konferencyjnym

 • Możliwość promocji poprzez dodanie swoich produktów reklamowych do welcome pack

 • Zaproszenie na konferencję (dla Klientów Partnera) - 5 sztuk łącznie

 • Bezpłatny udział przedstawicieli firmy do obsługi stoiska - 3 osoby

 • Lunch dla 4 osób

W RAMACH PAKIETU ZŁOTY SPONSOR OTRZYMUJE:

 • Miejsce wystawiennicze, w cenie stoisko standardowe 9m² (możliwość rozbudowania)

 • Prelekcja merytoryczna w trakcie konferencji (temat do ustalenia) - 30 min.

 • Możliwość zorganizowania warsztatów - za dodatkową opłatą

 • Logo na stronie internetowej, w newsletterach konferencyjnych w reklamach prasowych

 • Logo w materiałach promocyjnych Konferencji

 • Oznaczenie stoiska Sponsora logotypem na planie hali

 • Możliwość rozstawienia 2 roll-upów w holu głównym

 • Reklamę całostronicową w katalogu Konferencji

 • Możliwość promocji poprzez dodanie swoich produktów reklamowych do welcome pack

 • Zaproszenia na konferencję (dla Klientów Sponsora) - 4 sztuki łącznie

 • Bezpłatny udział przedstawicieli firm do obsługi stoiska - 2 osoby

 • Lunch dla 3 osób

W RAMACH PAKIETU SREBRNY SPONSOR OTRZYMUJE:

 • Miejsce wystawiennicze, w cenie stoisko standardowe 9m² (możliwość rozbudowania)

 • Logo na stronie internetowej, w newsletterach ELF19

 • Prelekcja merytoryczna w trakcie konferencji (temat do ustalenia) - 20 min.

 • Logo w materiałach promocyjnych Konferencji

 • Oznaczenie stoiska Sponsora logotypem na planie hali

 • Możliwość rozstawienia 1-roll’up’u w holu głównym

 • Reklamę półstronicową w katalogu konferencyjnym

 • Możliwość promocji poprzez dodanie swoich produktów reklamowych do welcome pack

 • Zaproszenia na konferencję (dla Klientów Sponsora) - 2 sztuki

 • Bezpłatny udział przedstawicieli firmy do obsługi stoiska - 2 osoby

 • Lunch dla 3 osób

Dowiedz się więcej, wyślij zapytanie

Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Stay updated!

Stay in touch with us.

The controller of personal data is Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Personal data is processed for the purpose of sending the newsletter. The subjects of the processed data are entitled to request the data controller to provide access to their personal information in order to rectify, delete or restrict that information, and to transfer the information or file a complaint with the Polish supervisory authority or the supervisory authority of any other European Union member state.
Read all.

I consent to the processing of my personal data by Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa for the purpose of sending the newsletter. Before expressing this consent, I was advised that my consent may be withdrawn at any time, and the withdrawal of consent does not affect the legality of the processing based on consent expressed prior to its withdrawal.

By clicking “Sign up,” you agree to the processing of personal data.