Technologie Szkoleniowe

Immersive learning - technologie VR nośnikiem uczenia się

Pracodawcy coraz częściej stosują pojęcie „doświadczenie pracownika”, ale staje się ono również kluczowym wyznacznikiem jakości procesu oddziaływania szkoleniowego. Technologie VR w celu budowania immersyjnych szkoleń (immersive learning) wraz z zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) to również potężne narzędzie biznesowe. Technologie VR/AR wymagają świadomego użycia, użycie tych technologii zmienia paradygmaty uczenia się (nabywania nowych kompetencji) ludzi. Kluczowym celem zastosowania VR/AR jest budowanie doświadczenia użytkownika i oddziaływania na jego emocje, co skutkuje niespotykaną dotąd efektywnością procesów szkoleniowych. Pracodawcy coraz częściej stosują pojęcie „doświadczenie pracownika”, ale staje się ono również kluczowym wyznacznikiem jakości procesu oddziaływania szkoleniowego. Technologie VR w celu budowania immersyjnych szkoleń (immersive learning) wraz z zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) to również potężne narzędzie biznesowe. Dają one możliwość doświadczania – działania tak, jak w realnym świecie, ale również „śledzenia” tego działania a tym samym weryfikowania procesów, usprawniania ich i wdrażania bardziej efektywnych rozwiązań biznesowych. W tej sesji dowiesz się kiedy, gdzie i jak możesz włączyć technologię VR do procesów szkoleniowych i biznesowych w swojej organizacji.

PRELEGENCI
Wróć


Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Stay updated!

Stay in touch with us.

The controller of personal data is Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Personal data is processed for the purpose of sending the newsletter. The subjects of the processed data are entitled to request the data controller to provide access to their personal information in order to rectify, delete or restrict that information, and to transfer the information or file a complaint with the Polish supervisory authority or the supervisory authority of any other European Union member state.
Read all.

I consent to the processing of my personal data by Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa for the purpose of sending the newsletter. Before expressing this consent, I was advised that my consent may be withdrawn at any time, and the withdrawal of consent does not affect the legality of the processing based on consent expressed prior to its withdrawal.

By clicking “Sign up,” you agree to the processing of personal data.