hello

baner
EXPO PROGRAMME ozdobnik-lewy ozdobnik-prawy
8:15
-
9:00
EXPO participants registration
9:00
-
10:10
Opening of the exhibition and welcoming guests
10:10
-
10:20
EXPO session
10:20
-
10:30
EXPO session
10:30
-
10:40
EXPO session
10:40
-
11:10
EXPO tour
11:10
-
11:20
EXPO session
11:20
-
11:30
EXPO session
11:30
-
13:40
EXPO tour
13:40
-
13:50
EXPO session
13:50
-
14:00
EXPO session
14:00
-
14:10
EXPO session
14:10
-
14:40
EXPO tour
14:40
-
14:50
EXPO session
14:50
-
15:00
EXPO session
15:00
-
15:10
EXPO session
15:10
-
16:10
EXPO tour
16:10
-
16:20
Settlement of competitions in the EXPO zone

EXHIBITORS:

This is a place for your company!

Want to collaborate with us? Would you like to introduce your company?
Contact us
tel. 786 984 808
e-mail: elf@dlc.org.plTwója wiadomość nie mogła zostać wysłana. Przepraszamy, sprobuj ponownie
Dziękujemy za wysłanie wiadomości
*  required fields

The controller of personal data is Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Personal data are being processed for marketing purposses. The subject of the processed data are entitled to request the data administrator to access personal data concerning them, rectification, deletion or limitation, also the right to transfer data as well as filing a complaint to the Polish supervisory body or supervisory body of another Member State of the European Union. Czytaj całość. 

In accordance with art. 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (GDPR), we inform that:

  • the controller of personal data is Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Contact Information: Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, phone: 22 786 984 808 email: rodo@dlc.org.pl.
  • personal data is processed for the purpose of keeping a keeping a register of correspondence (receiving correspondence and responding to correspondence)
  • the basis for the processing of personal data is the legitimate purpose pursued by the data controller.
  • personal data will be transferred to other recipients, i.e. technical service partners, business partners, telecommunications companies, hosting and consulting services companies, document archiving companies, postal operators, carriers, companies responsible for printing correspondence or handling correspondence. the period of storage of personal data: depending on the nature of the correspondence (e.g. correspondence related to claims or complaints, etc. – up to 10 years, other correspondence – 1 year from the date of closing the case relevant to the correspondence).
  • the subjects of the processed data are entitled to request the data controller to provide access to their personal information in order to rectify, delete or restrict that information, or the right to object to the processing, unless the correspondence is related to the matters of determining, pursuing or defending of claims.
  • the subjects of the processed data are entitled to file a complaint with the Polish supervisory authority or the supervisory authority of any other European Union member state competent for the place of residence or work or with respect to the location of alleged violation of the GDPR.
  • although providing personal data is voluntary, it is necessary to register correspondence and respond to correspondence, as well as to address the any case, provided that the correspondence contains such authorized request. If the data is not provided, correspondence will not be processed.


<

Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Stay updated!

Stay in touch with us.

The controller of personal data is Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Personal data is processed for the purpose of sending the newsletter. The subjects of the processed data are entitled to request the data controller to provide access to their personal information in order to rectify, delete or restrict that information, and to transfer the information or file a complaint with the Polish supervisory authority or the supervisory authority of any other European Union member state.
Read all.

I consent to the processing of my personal data by Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa for the purpose of sending the newsletter. Before expressing this consent, I was advised that my consent may be withdrawn at any time, and the withdrawal of consent does not affect the legality of the processing based on consent expressed prior to its withdrawal.

By clicking “Sign up,” you agree to the processing of personal data.