Harold Jarche

Partner, Internet Time Alliance

BIO

Międzynarodowy Keynote Speaker, Konsultant Workplace Learning, Personal Knowledge Mastery, autor serii e-booków "The Perpetual Beta Series". Pracuje indywidualnie z klientami oraz organizacjami wywierającymi wpływ na politykę publiczną w celu opracowania praktycznych sposobów poprawy współpracy, dzielenia się wiedzą i nadawaniu jej większego znaczenia. Opisywany jako "wywrotowiec w zarządzaniu i modelach edukacji". Klienci doceniają jego bogate doświadczenie i szerokie sieci kontaktów. Jego blog określany jest jako "światło przewodnie w ciemnym krajobrazie uczenia się organizacji". Według jednego z długoletnich czytelników, "Harold jest jednym z najlepszych myślicieli w sprawach związanych z nauką i pracą". Harold pomaga swoim klientom radzić sobie z coraz bardziej złożonym świecie połączonym w sieć powiązań. Absolwent Królewskiego Kolegium Wojskowego, służył przez ponad 20 lat w kanadyjskich siłach zbrojnych na stanowiskach kierowniczych i szkoleniowych. Rozpoczął swoją karierę jako oficer w kanadyjskiej lekkiej piechocie księżniczki Patricii. Ukończył służbę jako oficer ds. rozwoju szkoleń w Królewskich Kanadyjskich Siłach Powietrznych, gdzie przeprowadził analizę i zaprojektował szkolenia dla załogi i techników na nowo zakupionym śmigłowcu CH146. W 2003 roku rozpoczął swoją niezależną praktykę konsultingową w Sackville, NB, Kanada. W miarę jak praca i uczenie się stawało się częścią społecznej wymiany informacji w sieci, dostrzegł ogromne możliwości tworzenia nowych modeli organizacyjnych. Musimy sprawić, by sieci społecznościowe, wymiana ekspercka były na stałe wpisane do środowiska pracy. Zdolność rozumienia pojawiających zdarzeń, dostrzegania wzorców i wspólnego rozwiązywania problemów to obecnie podstawowe umiejętności biznesowe. Jak mówi Harold „praca to uczenie się i uczenie się jest pracą”.

WYSTĄPIENIAWróć


Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Stay updated!

Stay in touch with us.

The controller of personal data is Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Personal data is processed for the purpose of sending the newsletter. The subjects of the processed data are entitled to request the data controller to provide access to their personal information in order to rectify, delete or restrict that information, and to transfer the information or file a complaint with the Polish supervisory authority or the supervisory authority of any other European Union member state.
Read all.

I consent to the processing of my personal data by Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa for the purpose of sending the newsletter. Before expressing this consent, I was advised that my consent may be withdrawn at any time, and the withdrawal of consent does not affect the legality of the processing based on consent expressed prior to its withdrawal.

By clicking “Sign up,” you agree to the processing of personal data.