Maria Jamróz

Asesor AC/DC, Coach ICC, Konsultant HR, Rekruter, Trener

BIO

Ma 14 letnie doświadczenie menedżerskie jako menedżer międzynarodowego zespołu trenerów w Thomson Reuters oraz 5 letnie doświadczenie związane z doradztwem w obszarze HR. Realizuje projekty konsultingowe: rekrutacja, oceny potencjału rozwojowego, diagnozy i analizy kompetencji zespołu pracowników, projektowania modeli kompetencyjnych oraz projektowania i przeprowadzenia sesji rozwojowych i oceniających (DC/AC). Na swoim koncie ma przeprowadzone procesy Assessment Center i Development Center dla kilkunastu polskich firm oraz projekty związane z oceną 360 i tworzeniem narzędzi e-learningowych i VR zorientowanych na rozwój kompetencji menedżerskich. Prowadzi sesje coachingowe dla klientów indywidualnych. W pracy trenerskiej i coachingowej stosuję narzędzia: NLP, Points of You i AHA, Ruchu Autentycznego, Building High Performance team, Managing and Leading through the Performance Lifecycle oraz transteortycznego modelu zmiany. Jest absolwentką SGH i AEH (Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej) ze specjalizacją Psychologa w Zarządzaniu. Posiada międzynarodowy certyfikat Coacha w szkole Jospha O’Connora, akredytowany przy ICF oraz certyfikat Doradcy Zawodowego. Od 2017 roku jest dyplomowanym asesorem przez E&Y Academy of Business.

WYSTĄPIENIA

Strategia i kontent

Wprowadzenie do sesji: Strategia i Kontent
Wróć


Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Stay updated!

Stay in touch with us.

The controller of personal data is Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Personal data is processed for the purpose of sending the newsletter. The subjects of the processed data are entitled to request the data controller to provide access to their personal information in order to rectify, delete or restrict that information, and to transfer the information or file a complaint with the Polish supervisory authority or the supervisory authority of any other European Union member state.
Read all.

I consent to the processing of my personal data by Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa for the purpose of sending the newsletter. Before expressing this consent, I was advised that my consent may be withdrawn at any time, and the withdrawal of consent does not affect the legality of the processing based on consent expressed prior to its withdrawal.

By clicking “Sign up,” you agree to the processing of personal data.