dr Stewart Desson

CEO w Lumina Learning

BIO

Stewart jest doświadczonym psychologiem biznesu, prezesem i założycielem Lumina Learning oraz autorem innowacyjnej psychometrii Lumina Spark. Posiada tytuł doktora psychologii (University of Westminster), magistra umiejętności i strategii agenta zmiany (University of Surrey), magistra badań operacyjnych (University of Birmingham) oraz licencjata badań operacyjnych (Leeds University). Po 15 latach pracy dla British Airways Stewart zainteresował się tworzeniem psychometrii, które wykraczają poza granice testów typu osobowości, które umieszczają ludzi w pudełkach, a zamiast tego uwzględniają różnorodność psychologiczną. Wykazał, że cechy adaptacyjne i „nieprzystosowawcze” można mierzyć na obu końcach biegunów Wielkiej Piątki, a w 2017 roku uzyskał doktorat z psychologii biznesu na University of Westminster. Stewart chciał opracować niedychotomiczny program, który może mierzyć osobowości ludzi w różnych sytuacjach. Rezultatem jest niezwykle udany Lumina Spark, który jest używany przez klientów na całym świecie. Organizacje korzystające z produktów Lumina obejmują krajowe i międzynarodowe korporacje, firmy konsultingowe i profesjonalne, władze lokalne i krajowe, organy ścigania i służby ratunkowe, instytucje medyczne i akademickie, organizacje non-profit i charytatywne, olimpijskie i narodowe drużyny sportowe oraz wiele zróżnicowanych grup młodzieżowych. Obecnie w Globalnym Biurze Lumina pracuje ponad 30 pracowników. Stewart ma pasję do budowania społeczności podobnie myślących profesjonalistów, innowacyjnie stosujących pakiet produktów i rozwiązań Lumina Learning. Stewart zaprojektował i dostarczył szeroką gamę programów szkoleniowych i wprowadził je na arenę międzynarodową. Szczególnie koncentruje się na tym, jak osobowość może pomóc i utrudniać ludziom zastosowanie i skuteczność w zakresie innowacji, przywództwa, zaangażowania i radzenia sobie z presją. Jako głęboko doświadczony konsultant ds. rozwoju organizacji, Stewart podróżuje po całym świecie jako inspirujący mówca i poszukiwany agent ds. zmian.

WYSTĄPIENIAWróć


Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Stay updated!

Stay in touch with us.

The controller of personal data is Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Personal data is processed for the purpose of sending the newsletter. The subjects of the processed data are entitled to request the data controller to provide access to their personal information in order to rectify, delete or restrict that information, and to transfer the information or file a complaint with the Polish supervisory authority or the supervisory authority of any other European Union member state.
Read all.

I consent to the processing of my personal data by Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa for the purpose of sending the newsletter. Before expressing this consent, I was advised that my consent may be withdrawn at any time, and the withdrawal of consent does not affect the legality of the processing based on consent expressed prior to its withdrawal.

By clicking “Sign up,” you agree to the processing of personal data.