Na Konferencję zapraszamy:

  • specjalistów odpowiedzialnych za rozwój i szkolenia
  • menedżerów odpowiedzialnych za cyfrową transformację uczenia się w organizacji
  • projektantów rozwiązań e-learning
  • ekspertów L&D i HR Business Partnerów
  • menedżerów średniego i wyższego szczebla obszaru HR i L&D…
   oraz
  • …wszystkich zainteresowanych technologiami szkoleniowymi (learning technologies)

Dlaczego warto wziąć udział w Konferencji?

ELF20 stwarza wyjątkową okazję do uczenia, inspirowania i dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w obszarze trendów i strategii cyfrowych szkoleń i technolgii digital learning. Chcesz się dowiedzieć, jak kreować pożyteczne środowisko uczenia się w swojej firmie? Interesuje Cię skuteczne przeprowadzenie transformacji oraz najnowsze narzędzia
e-learningowe – przyjdź na ELF20!


UCZESTNICTWO
W KONFERENCJI I EXPO


*udział płatny


ZAPEWNIA:

 • Udział w inspirujących prelekcjach w dniach 15-16 kwietnia 2020

 • Spotkania i prelekcje z największymi międzynarodowymi ekspertami

 • Wzięcie udziału w EXPO dedykowanym digital learning w Polsce

Przerwy kawowe

Lunch

Networking branżowy

UCZESTNICTWO
W EXPO


*udział bezpłatny


ZAPEWNIA:

 • Udział w prestiżowym, branżowym wydarzeniu w dniu 15 kwietnia 2020, poznanie dużego grona specjalistów i pasjonatów z obszaru digital learning

 • Wzięcie udziału w jedynych w Polsce targach digital learning oraz w towarzyszących im wystąpieniach organizowanych przez wystawców

 • Nawiązanie kontaktów biznesowych, przydatnych w rozwoju osobistym i na płaszczyźnie biznesowej

*zniżka nie dotyczy EARLY BIRDS

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!
tel: 786 984 808
e-mail: biuro@dlc.org.pl
Zarejestruj się,
aby wziąć udział w Konferencji
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
UCZESTNICTWO W KONFERENCJI I EXPO
UCZESTNICTWO W EXPO
Rodzaj uczestnictwa

Uczestnik Konferencji i EXPO *

*udział płatny

Uczestnik EXPO*

*udział bezpłatny

Twója wiadomość nie mogła zostać wysłana. Przepraszamy, sprobuj ponownie
Dziękujemy za wysłanie zgłoszenia!
*  pola obowiązkowe

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:

 • administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane kontaktowe: Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, tel. 22 786 984 808 email: rodo@dlc.org.pl.
 • dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Przedmiotem umowy jest umożliwienie wzięcia udziału w odpłatnej konferencji „E-Learning Fusion 2020” organizowanej przez administratora danych w Arche Hotel Krakowska, Al. Krakowska 237, 02-180 Warszawa w dniach 15-16 kwietnia 2020 r.
 • podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), dochodzenia lub zabezpieczenie roszczeń.
 • dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe i doradcze, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję.
 • okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych osobowych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 • osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. W przypadku niepodania danych umowa nie zostanie zawarta i udział w konferencji nie będzie możliwy.
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. W przypadku niepodania danych umowa nie zostanie zawarta i udział w konferencji nie będzie możliwy.Twója wiadomość nie mogła zostać wysłana. Przepraszamy, sprobuj ponownie
Dziękujemy za wysłanie zgłoszenia!
*  pola obowiązkowe

Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia wzięcia udziału w bezpłatnym Expo „E-learning Fusion 2020” organizowanym przez administratora danych w Arche Hotel Krakowska, Al. Krakowska 237, 02-180 Warszawa w dniach 15-16 kwietnia 2020 r.. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.