Dynamiczny rozwój technologii wymusza również szybkie zmiany w zakresie nowych formuł uczenia się w organizacjach. E-learning to nie tylko pojedyncze formy i e-szkolenia, ale filozofia rozwoju pracowników. Niemal każdego dnia pojawiają się nowe narzędzia i możliwości ich zastosowania w celu zintensyfikowania efektywności szkoleń.

Konferencja E-Learning Fusion 2020 umożliwia poznanie trendów, narzędzi i nowego podejścia do cyfrowego uczenia. Ponadto sprzyja nawiązaniu nowych relacji biznesowych i towarzyskich, które otworzą jeszcze szerszą perspektywę dla rozwoju świata i technologii e-learning w Polsce.Dla firm, które chcą zostać Partnerem/Sponsorem Konferencji zostały przygotowane trzy propozycje współpracy:


W RAMACH PAKIETU PARTNER STRATEGICZNY OTRZYMUJE:

 • W cenie stoisko standardowe 10m² (możliwość rozbudowania)
 • Oznaczenie stoiska Partnera Strategicznego logotypem na planie powierzchnie Konferencji i EXPO
 • Logo na identyfikatorach dla uczestników oraz wyróżnione na ściance na scenie EXPO
 • Foto i video relacja z wydarzenia na dedykowanej ściance. Podsumowanie video dla Partnera.
 • Promocja profilu firmy z logo z podstawowymi informacjami na stronie internetowej wydarzenia, w newsletterach, w informacjach prasowych oraz w social media
 • Reklamę jednostronicową w katalogu Konferencji i EXPO
 • Możliwość promocji poprzez dodanie swoich produktów reklamowych do welcome pack-ów rozdawanych w strefie Konferencji
 • Możliwość przeprowadzenia konkursu oraz wręczenie nagrody na scenie EXPO
 • Prelekcja merytoryczna w trakcie Konferencji (temat do ustalenia) - 45 min.
 • Mini prelekcja merytoryczna na scenie EXPO. Prezentacja firmy i jej usług - 20min.
 • Zaproszenia na Konferencję w ramach pakietu - 5 sztuk dla Klienta Partnera
 • Bezpłatny udział przedstawicieli firmy do obsługi stoiska - 2 osoby
 • Lunch dla 7 osób
 • Udział w after party*/networking
* w przypadku udziału dedykowanego Sponsora

W RAMACH PAKIETU ZŁOTY SPONSOR OTRZYMUJE:

 • W cenie stoisko standardowe 8m² (możliwość rozbudowania)

 • Oznaczenie stoiska Złotego Sponsora logotypem na planie powierzchnie Konferencji i EXPO

 • Logo na identyfikatorach dla uczestników oraz wyróżnione na ściance na scenie Expo

 • Wyróżnione Logo na stronie internetowej wydarzenia w newsletterach oraz w social media

 • Reklamę jednostronicową w katalogu Konferencji i EXPO

 • Możliwość promocji poprzez dodanie swoich produktów reklamowych do welcome pack-ów rozdawanych w strefie konferencji

 • Możliwość przeprowadzenia konkursu oraz wręczenie nagrody na scenie EXPO

 • Prelekcja merytoryczna w trakcie Konferencji (temat do ustalenia) - 20 min.

 • Mini prelekcja merytoryczna na scenie EXPO. Prezentacja firmy i jej usług - 20 min.

 • Zaproszenia na Konferencję w ramach pakietu - 4 sztuk dla Klienta Partnera

 • Bezpłatny udział przedstawicieli firmy do obsługi stoiska - 2 osoby

 • Lunch dla 6 osób

 • Udział w after party*/networking

* w przypadku udziału dedykowanego Sponsora

W RAMACH PAKIETU SREBRNY SPONSOR OTRZYMUJE:

 • W cenie stoisko standardowe 8m² (możliwość rozbudowania)

 • Oznaczenie stoiska Srebrnego Sponsora logotypem na planie powierzchnie Konferencji i EXPO

 • Logo na identyfikatorach dla uczestników oraz wyróznione na ściance na scenie EXPO

 • Wyróżnione Logo na stronie internetowej wydarzenia w newsletterach oraz w social media

 • Reklamę półstronicową w katalogu Konferencji i EXPO

 • Możliwość promocji poprzez doddanie swoich produktów reklamowych do welcome pack-ów rozdawancyh w strefie Konferencji

 • Możliwość przeprowadzenia konkursu oraz wręczenie nagrody na scenie EXPO

 • Prelekcja merytoryczna w trakcie Konferencji (temat do ustalenia) - 20 min.

 • Mini prelekcja merytoryczna na scenie EXPO. Prezentacja firmy i jej usług - 20 min.

 • Zaproszenia na Konferencję w ramach pakietu - 2 sztuki dla Klienta Partnera

 • Bezpłatny udział przedstawicieli firmy do obsługi stoiska - 2 osoby

 • Lunch dla 4 osób

 • Udział w after party*/networking

* w przypadku udziału dedykowanego Sponsora

Dla firm, które chcą zostać Wystawcami
zostały przygotowane dwie propozycje współpracy:

Propozycja w ramach pakietu obejmuje:
 • W cenie stoisko standardowe 6m² (możliwość rozbudowania)
 • Logo na identyfikatorach dla uczestników, oraz wyróżnione na ściance na scenie EXPO
 • Logo na stronie internetowej wydarzenia
 • Reklamę półstronicową w katalogu Konferencji i EXPO
 • Możliwość przeprowadzenia konkursu oraz wręczenie nagrody na scenie EXPO
 • Mini prelekcja merytoryczna na scenie w strefie EXPO. Prezentacja firmy i jej usług - 20 min.
 • Zaproszenia na Konferencję w ramach pakietu - 2 sztuki dla Klienta Partnera
 • Bezpłatny udział przedstawicieli firmy do obsługi stoiska - 2 osoby
 • Lunch dla 4 osób

Propozycja w ramach pakietu obejmuje:
 • W cenie stoisko standardowe 5m² (możliwość rozbudowania)
 • Logo na stronie internetowej wydarzenia
 • Reklama w katalogu *
 • Mini prelekcja merytoryczna na scenie w strefie EXPO. Prezentacja firmy i jej usług - 20 min. *
 • Zaproszenia na Konferencję w ramach pakietu - 1 sztuka dla Klienta Partnera
 • Bezpłatny udział przedstawicieli firmy do obsługi stoiska - 2 osoby
 • Lunch dla 3 osób

* za dodatkową opłatą
Jesteś zainteresowany współpracą?
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
tel: 786 984 808
e-mail: elf@dlc.org.pl
Twója wiadomość nie mogła zostać wysłana. Przepraszamy, sprobuj ponownie
Dziękujemy za wysłanie wiadomości
*  pola obowiązkowe

Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z  o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w  celach marketingowych. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje  prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o  prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość. 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:

 • administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane kontaktowe: Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, tel. 22 786 984 808 email: rodo@dlc.org.pl
 • dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).
 • podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych.
 • dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe i doradcze, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami itp. do 10 lat, inna korespondencja – 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja).
 • osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.

Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Bądź na bieżąco!

Pozostań z nami w kontakcie.
Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, w celu wysyłki newslettera. Przed wyrażeniem niniejszej zgody poinformowano mnie, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klikając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Stay updated!

Stay in touch with us.

The controller of personal data is Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Personal data is processed for the purpose of sending the newsletter. The subjects of the processed data are entitled to request the data controller to provide access to their personal information in order to rectify, delete or restrict that information, and to transfer the information or file a complaint with the Polish supervisory authority or the supervisory authority of any other European Union member state.
Read all.

I consent to the processing of my personal data by Digital Learning Center Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa for the purpose of sending the newsletter. Before expressing this consent, I was advised that my consent may be withdrawn at any time, and the withdrawal of consent does not affect the legality of the processing based on consent expressed prior to its withdrawal.

By clicking “Sign up,” you agree to the processing of personal data.