KONFERENCJA

E-Learning, Fusion (ELF) to jedyna w Polsce międzynarodowa konferencja dotycząca szeroko rozumianego e-learningu, czyli cyfrowego uczenia się (digital learning). ELF jest platformą inspiracji, wymiany wiedzy i doświadczeń pasjonatów i profesjonalistów związanych z cyfrowym nauczaniem z Polski i Europy.

Tegoroczna edycja będzie będzie już IV odsłoną jedynego i najbardziej prestiżowego wydarzenia w Polsce na temat kierunków rozwoju e-learningu. Każdego roku biorą w niej udział przedstawiciele najbardziej znanych marek z Polski i ze Świata. Co bedzie miało wartość i sens? Jak stworzyć cyfrowe środowisko uczenia się, jak zbudować e-learning, ecosystem, co się stanie jak nie złamiemy schematów "starego" myslenia o e-learningu, wyrażonych "ekranami" i nie przekroczymy granic tradycyjnego myślenia i "taniości" e-rozwiązań szkoleniowych. Co angażuje użytkownia rozwiązań pochodzących ze świata e-learningu?

TWÓRCA KONFERENCJI

Twórcą konferencji jest Marta Machalska, która jest związana z rynkiem e-learning od 16 lat, czyli od początku jego istnienia w Polsce. Marta w swojej karierze zrealizowała ponad 500 projektów e-learningowych. W zaprojektowanych i wdrożonych e-szkoleniach wzięła udział niezliczona liczba osób, liczona w setkach tysięcy.

Marta wierzy w e-learning, który "uczy", a nie tylko "przedstawia", gdzie możliwe jest doświadczanie i działanie, które porusza ludzką kreatywność i proces poznawczy.

Marta Machalska jest również recenzentem standardu kwalifikacji zawodowych: metodyk nauczania on-line, metodyk edukacji na odległość, egzaminator on-line, dydaktyk aplikacji multimedialnych.

EKSPERCI O ELF19
PRELEGENCI ELF 19
POPRZEDNIE EDYCJE ELF